چمدان : علی مالمیر تصریح کرد: تا کنون مکاتبه‌ یا دستوری مبنی بر ایجاد پارک در محوطه تپه تاریخی پیسا از سوی استانداری داده نشده است.

وی تأکید کرد: تپه پیسا یکی از آثار تاریخی ارزشمند است که عرصه آن ضوابط خاصی دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان به یک اثر تاریخی دخل و تصرف داشت و به یقین منظور استاندار از ایجاد پارک در محوطه اطراف این تپه تاریخی بوده است چرا که نه تنها میراث فرهنگی و استانداری بلکه همه دستگاه‌های مختلف استان دغدغه حفظ آثار تاریخی را دارند.

مالمیر با بیان اینکه تپه پیسا یکی از مهمترین تپه‌های تاریخی استان همدان است، افزود: در برخی بررسی‌ها این اثر تاریخی مربوط به عصر نسخ معرفی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: این اثر تاریخی با استفاده از مانیتور رصد شده و حفاظت از آن به شیوه گشت و کنترل است.