چمدان: علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراتب ثبت، فن پخت آش سماق در تویسرکان، فن پخت آش خیار اسدآباد، فن پخت آش بادمجان در نهاوند، فن پخت آش ورکواز نهاوند، قالی‌بافی مهربان کبودرآهنگ و شیوه های سنتی۷ بستن گلونی لکی در میان زنان و مردان قوم لک که در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده‌است و مهارت گره‌چینی استان همدان که در فهرست ملی نیازمند پاسداری فوری میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده‌است به استاندار همدان ابلاغ شد.