چمدان :  اسحاق جهانگیری در کنفرانس بین‌المللی همدان ٢٠١٨ با بیان اینکه امسال ایران با دو رویداد بزرگ بین المللی رو به رو بود، گفت:

* نخستین رویداد تبریز ٢٠١٨ بود و اینک همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شده است. این اقدام بسیار مهم است و امیدوارم از این فرصت بهره مندی زیادی صورت گیرد.

* همدان امروز همچنان زاینده و زیباست و به مدد صنعتگران و هنرمندان می‌تواند به قطب مهم گردشگری در جهان تبدیل شود، در چنین شرایطی صنعت گردشگری که از متنوع‌ترین منایع سرمایه‌گذاری است می‌تواند در توسعه پایدار نقش تعیین کننده داشته باشد.

* صنعت گردشگری یکی ازپایه‌های اصلی و استوار است و طبق پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی، آینده اقتصاد در انحصار صنعت گردشگری است.

* رونق صنعت گردشگری  فرصت ارزشمندی برای کشورها جهت غلبه بر فقر، رکود و بیکاری است، اهمیت صنعت گردشگری محدود به بعد اقتصادی نیست و در توسعه اجتمای سیاسی فرهنگی اهمیت فراوانی دارد.

*  کشورهای حوزه تمدنی آسیا می‌توانند با رونق دادن به صنعت گردشگری موجبات همکاری و ثبات منطقه را فراهم کنند.

* بدون شک گردشگری یک ظرفیت بسیار مهم برای نزدیکی ملت‌ها به هم جهت حل مسایل منطقه است و مجمع همکاری‌های آسیا فرصت این هم اندیشی و غلبه بر چالش ها را ایجاد کرده و استفاده مطلوب از آن به سود همه کشورها است

*  ایران در ردیف ١٠ کشور برتر در حوزه گردشگری است ما عزم جدی برای برداشتن موانع پیش روی صنعت گردشگری داریم.

*  اعمال تحریم های یک جانبه به رغم پایبندی ایران به تعهداتش نشان از  فهم نادرست رییس جمهور آمریکا دارد.

* رفتار غیرقانونی و سیاست غلط آمریکا را محکوم و از جامعه بین الملل می‌خواهیم با ایستادگی در برابر این سیاست ها نشان دهد که ابزار تحریم در جهان امروز ابزار ناکارآمد شده است.