چمدان: با وجود شرایط نامناسب جوی در نوروز امسال که ورود گردشگران را از مسیر دریایی با محدودیت‌های بسیاری مواجه ساخته بود ۷۸ هزار و ۹۹۶ نفر مسافر و ۱۴ هزار و ۵۲۱ دستگاه خودرو توسط ۷۱۴ شناور ولندینگ کرافت وارد جزیره کیش شدند. همچنین در این ایام  ۱۴۷ هزار و ۳۳۷ نفر از مسیر هوایی و توسط یک هزار و ۶۴ پرواز به کیش سفر کردند.

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش

فرودگاه کیش