چمدان: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص تعداد گردشگران آمریکایی که به ایران سفر کردند، اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست امسال در مجموع یک هزار و ۸۷۹ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کرده‌اند که شامل گردشگران فرهنگی و زیارتی و نیز سفر با اهداف حضور در همایش‌ها و نشست‌های علمی بوده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ هم در مجموع دو هزار و ۳۲۵ نفر  و در سال ۹۵ هم تعداد شش هزار و ۳۷۲ آمریکایی به ایران سفر کرده‌اند.

مقام مسئول

سال ۹۷ (۹ ماه) سال ۹۶

سال ۹۵

سخنگوی وزارت خارجه

یک هزار و ۸۷۹ آمریکایی (۹ ماه) دو هزار و ۳۲۵ آمریکایی ۶ هزار و ۳۷۲ آمریکایی

معاون گردشگری

یک هزار و ۸۷۹ آمریکایی (۹ ماه)
یک هزار و ۶۶۵ آمریکایی (۷ ماه)
۲۱۴ آمریکایی (آبان ماه)

معاون گردشگری تاکید کرده است در ۷ ماه نخست ۹۷ با رشد ۲۷ درصدی گردشگران آمریکایی را در ایران شاهد بوده‌ایم

در سال ۹۶ شمار گردشگران آمریکایی که به ایران سفر کرده‌اند به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور برابر ۲۳۲۵ نفر بوده که اگر ۲۷ درصد رشدی که معاون گردشگری برای هفت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرده است تا پایان سال محقق شود شمار گردشگران آمریکایی باید به حدود ۲۹۵۰ گردشگر آمریکایی برسد. باید منتظر پایان سال و آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه بود.