چمدان :   این آزمون به منظور ارزیابی و سنجش اطلاعات فراگیران دوره‌های مذکور در روز جمعه ۲۶ مرداد در ۲۸ استان کشور و منطقه آزاد کیش به طور همزمان و با شرکت ۴۸۰۶ نفر از داوطلبان برگزار شد.

بیشترین آمار داوطلبان مربوط به تهران به تعداد ۱۴۵۷ و کمترین داوطلبان مربوط به استان آذربایجان غربی به تعداد ۹ نفر است.

این آزمون جامع در دو نوبت ساعات ۸ صبح برای داوطلبان مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و ۱۰:۳۰ برای داوطلبان راهنمایان گردشگری برگزار شد.