چمدان: منوچهر منطقی در خصوص بهره برداری از هواپیمای ۷۲ نفره در کشور گفت: بهره‌برداری از هواپیمای ۷۲ نفره زودتر از هواپیمای ۱۵۰ نفره به پایان خواهد رسید.

وی افزود: بسیاری از زیرساخت‌ها برای ساخت هواپیمای ۷۲ نفره در کشور موجود است. این در حالی است که برای ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره باید تمام زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم.

به گفته منطقی، به دلیل فراهم نبودن تمام زیرساخت های تولید هواپیمای ۱۵۰ نفره بهره برداری از این هواپیما دیرتر از هواپیمای ۷۲ نفره اتفاق خواهد افتاد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی در ادامه گفت: هواپیمای ۱۵۰ نفره چند فاز داشت که فاز اول پول آن پرداخت شد و به نتیجه رسید. اما در فاز دوم پولی پرداخت نشد و پروژه متوقف ماند که در صورت رسیدن بودجه فاز دوم آن نیز آغاز خواهد شد.