چمدان : جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران در این باره گفت: این آثار شامل ۱۴۴ شیء مربوط به قرن ۴ تا ۹ میلادی از دوره سیلا است.

او افزود: این آثار در نمایشگاه «سیلا و پارس: یک خاطره مشترک» به نمایش درخواهد آمد که این نمایشگاه ساعت ۱۶ روز ۱۳ آبان‌ماه جاری در موزه ملی ایران گشایش خواهد یافت.

تاج سیمین، کمربند زرین و آویز، بازوبند سیمین، شمشیر زرین، تصویر شماره پنج، کاسه نقره، آرامگاه، سنگ روی شیروانی و… از مهم‌ترین آثاری است که از کره جنوبی وارد ایران شده است.