بایگانی‌ها ولی تیموری - چمدان

برچسب : ولی تیموری

ایجاد میز گردشگری در سفارتخانه‌های کشورهای هدف
0
اسامی ۵ عضو جدید ایران در مجموعه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری | تعداد اعضای ایران به ۱۸ رسید
0
واکنش معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به سفر یک خانواده به ۳۱ استان کشور در یکسال
0
ایران به‌ عنوان محور هماهنگی گردشگری ۵ کشور ساحلی دریای خزر تعیین شد
0
معاون گردشگری به قزاقستان سفر می‌کند
0
امور تصدی‌گری واجرایی گردشگری به تشکل‌های غیردولتی واگذار شد
0
گردشگری اولویت نخست همکاری با مرکز تجارت بین‌المللی شد
0
ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با همکاری سازمان ملی استاندارد
0
کنسلی تور ورودی نداریم | رشد ۳۳ درصدی گردشگران خارجی را تجربه می‌کنیم
0
دلایل ورود رئیس جمهور به موضوع مهر و ویزای ایران در گذرنامه‌های گردشگران خارجی
0