برچسب : میراث ناملموس

فیلم | تصاویری زیبا از «نوروزبل» ؛ آیین استقبال از سال نو گیلانی
0
«قاجار» ؛ نام خودروی زیبای شرکت رنو | ماجرای ورود اولین اتومبیل خارجی به ایران به دستور مظفرالدین‌شاه | سرنوشت عجیب اولین رنو وارداتی
0
آشنایی با میراث ناملموس موسیقی نواحی | بشنوید: نی‌مه بوشهری از محسن شریفیان
0
آشنایی با میراث ناملموس موسیقی نواحی | بشنوید: نی تالشی از شهرام جمال
0
الماس‌ آبی ماری آنتوانت│ امید آخرین ملکه فرانسه کجا شکل گرفت؟
0
دو تاج جواهرنشان خاندان سلطنتی سوئد به سرقت رفت│فرار سارقان با قایق موتوری
0
هوش‌مصنوعی غزل‌واژه سرود│رایانه شاعر جا پای شکسپیر عاشق گذاشت!
0
تصاویر سوال‌های تلفنی مردم از کتابدارهای همه‌چیزدان دوران پیشااینترنت│ کاسبی با جسد و ارزش غذایی گوشت انسان
0
بسته‌های کمک‌آموزشی قرن نوزدهم │ بچه‌ها در سال ۱۸۸۷ پیش‌از آموختن جغرافی نجوم یاد می‌گرفتند
0