بایگانی‌ها میراث فرهنگی - یزد - چمدان

برچسب : میراث فرهنگی – یزد

بازار داغ خرید خانه‌های متروکه در بین جوانان یزدی | کاهش تخریب‌های افسارگسیخته آثار تاریخی در یزد
0
بافت تاریخی تنها شهر جهانی ایران بدون ردیف بودجه ماند | دولت به نامه وزیر راه و شهرسازی توجهی نکرد
0
یزد
کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در یزد دایر شد | حضور رئیس کمیته علمی جهانی میراث معماری خشتی
0
دفتر منطقه‌ای کمیسیون ملی یونسکو در یزد راه اندازی شد
0
بنیاد مستضعفان کوتاه آمد | موزه قصر آیینه دوباره به میراث فرهنگی تحویل داده شد
0
موزه قصر آینه یزد بازگشایی می‌شود | استاندار میان میراث و بنیاد مستضعفان پادرمیانی می‌کند
0
یزد در قاب اینستاگرام اپل آمریکایی | جاذبه ایران در زمانه تحریم‌ها
0
بنیاد مستضعفان یگان حافظت میراث فرهنگی را از موزه آینه یزد بیرون کرد | وضعیت مبهم آثار تاریخی موزه آینه و روشنایی
0
بنیاد مستضعفان پیشنهادات میراثی‌ها برای حفظ موزه آیینه یزد را قبول نکرد
0
بنیاد مستضعفان موزه قصر آینه را با اشیای تاریخی فک قفل کرد | نگران آثار تاریخی و بنای تاریخی موزه هستیم
0