بایگانی‌ها شورای شهر تهران - چمدان

برچسب : شورای شهر تهران

تذکر حجت نظری به تخلف سرای سیگارچی و شکسته شدن حریم کاخ گلستان | شورای فنی میراث تهران تصمیم‌گیر نیست
0
مسجدجامعی درباره خانه اخوان ثالث تذکر داد
0
خانه معمار تخلیه و سرای محله بهار در محل جدید استقرار یافت
0
پیشنهاد احداث سرویس بهداشتی و آب شرب در خیابان سی تیر | کتابفروشی در کنار کباب‌فروشی
0
ایجاد چهار راسته هنری در پهنه فرهنگی رودکی | راسته صنایع دستی ؛ از خیابان کریم خان تا انقلاب
0
پیشنهاد ثبت خانه آیت الله بهبهانی و معرفی مکان- رویدادهای مشروطه | مسیر گردشگری مشروطه ایجاد شود
0
واکنش بنیاد مستضعفان به نطق رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر | مدیریت کاخ نیاوران با دولت است
0
تذکر درست با یک اشتباه توسط رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر | بنیاد مستضعفان کاره‌ای نیست ؛ جلوی سازمان متولی میراث را بگیرید
0
پیشنهاد رفع حجاب اجباری در فرودگاه و مناطق آزاد توسط عضو شورای شهر تهران | راهکار ناهید خداکرمی برای رونق گردشگری
1
تفکیک جنسیتی برای بازدید از یک گورستان تاریخی | برخوردی شبیه مشی عربستان با گورستان ظهیرالدوله | درخواست رسیدگی به وضعیت آرامگاه لطفعلی خان زند
0