بایگانی‌ها زیرگذر شوش - چمدان

برچسب : زیرگذر شوش

دفاع طالبیان از سند بازآفرینی؛ مصوبات سند بالادستی را نمی‌تواند ابطال کند | توضیحات ایزدی درباره بافت تاریخی قزوین و زیرگذر شوش
0
معاون میراث فرهنگی از احداث زیرگذر شوش استقبال می‌کرد | ادعای او در واکنش به نماینده شوش صحیح نیست
0
تأکید آخوندی بر عدم عبور زیرگذر شوش│کمربندی جایگزین زیرگذر شوش
0
«کاوش شوش» و خطر صدور مجوزهای فراقانونی | مجوزی به شیوه قجری‌ در قرن ۲۱!
0
سرنوشت شوش و مثلث میراث، وزارت راه و استانداری | طالبیان: جنوبی‌ام؛ اجازه نابودی نمی‌دهم | بالاخره همه راضی شدند!
0
نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به معاون میراث فرهنگی | تکلیف زیرگذر شوش را مشخص کنید
0
خبر خوش وزارت راه برای شوش | وعده ملغی شدن طرح زیرگذر شوش
0
اصرارهای ابهام‌برانگیز برای عبور زیرگذر شوش | زیرگذری روی مطالبات واقعی شوشی‌ها و دانش باستان‌شناسان
0
اعتراض شدید انجمن میراث فرهنگی تاریانا به عبور زیرگذر شوش
0
حذف پل روگذر شوش منافاتی با ضوابط عرصه ندارد
0