بایگانی‌ها خلیج فارس - چمدان

برچسب : خلیج فارس

یونسکو مستندترین میراث تمدنی ایرانیان را نادیده گرفت | سکوت مسئولان ایرانی در مقابل به کار بردن نام جعلی خلیج «ع.ر.ب.ی»
0
گزارش نشنال‌جئوگرافیک از آفریقایی‌ایرانی‌های بوشهر│ ماجرای عجیب میراث‌داران واردات برده در جنوب ایران!
0
انتقادات یک باستان شناس حوزه خلیج فارس | هنوز ابتدایی‌ترین امور باستان‌شناسی خلیج فارس انجام نشده است
0
سرنوشت قدیمی‌ترین کتیبه خلیج فارس | کتیبه در قفس ؛ مدیران میراث فرهنگی در بی‌تفاوتی
0
رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب جهانی «المسالک و الممالک»
0
پدر و پسر از لطف شاه عباس تا خشم شاه صفی | ترش شاه از حاکم
0
۴۰۰ نقشه جهانی با نام خلیج فارس در حافظه جهانی ثبت شده‌است
0
نامه صریح دانشجویان باستان‌شناسی به رئیس جمهور | دستور توقف تخریب و ساماندهی بنادر باستانی کشور را صادر کنید
0
هجوم ایرانی‌ها به صفحه چهره مشهور سینمای آمریکا │ شلدون کوپر: زوم‌ کردم خلیج‌فارس نمایان شد!
0