بایگانی‌ها تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه - چمدان

برچسب : تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه

سرنوشت وزارتخانه شدن میراث فرهنگی پس از دو بار بازگشت از شورای نگهبان | دوباره رد شود به مجمع تشخیص می‌رود
0
وزارت میراث فرهنگی ۴۰ درصد از سازمان کنونی کوچکتر خواهد بود | این سازمان حیاط خلوت دولت‌ها شد | تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه تودهنی به آمریکاست
0
پروانه سلحشوری: مجلس با تصویب وزارت میراث فرهنگی به دنبال ثبات مدیریت است
0
تعیین تکلیف وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی در مجمع تشخیص مصلحت | شورای نگهبان مصوبه را دارای بار مالی می‌داند
0
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح وزارتخانه شدن میراث فرهنگی در مجلس به رأی گذاشته می‌شود | مجلس ایرادات وارده را برطرف کرد
0
شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی را رد کرد| اشکالات وارده به قوانین میراث فرهنگی از موازین خلاف شرع تا قوانین و مقررات قبل از انقلاب
0
نقصی که مرعشی درباره سازمان میراث فرهنگی به خاتمی گوشزد کرد | هیچکس بهتر از من برای وزارت میراث‌ نیست اما نمی‌پذیرم
0
میراث فرهنگی ؛ از سازمان تجارت تا ساختمان وزارت | پشت پرده‌های شوی شاهنامه تهماسبی، منشور کوروش و لوور
1
میراث فرهنگیِ تاریخ فرهنگی | معاونت پژوهشی به ساختار وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بازگردد
0
پیشنهاد اولیه تشکیل سه سازمان در دل یک وزارتخانه جدید | توضیحات معاون رئیس جمهور درباره ساختار احتمالی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
0