بایگانی‌ها گردشگری جهانی - صفحه 20 از 41 - چمدان

گردشگری جهانی

اد استافورد، کاوشگر انگلیسی و نخستین انسانی که مسیر رودخانه آمازون را تنها و در طول 28 ماه پیاده طی کرده است