بایگانی‌ها گردشگری جهانی - چمدان

گردشگری جهانی

اد استافورد، کاوشگر انگلیسی و نخستین انسانی که مسیر رودخانه آمازون را تنها و در طول 28 ماه پیاده طی کرده است