بایگانی‌ها عکس - چمدان

عکس

هواپیمای ارتش سقوط کرده در فرودگاه فتح و شهرک ویلایی اطراف کرج
هواپیمای ارتش سقوط کرده در فرودگاه فتح و شهرک ویلایی اطراف کرج
سرنوشت گوشت‌های وارداتی در هواپیمای سقوط کرده