بایگانی‌ها مدیریت گردشگری - صفحه 20 از 36 - چمدان

مدیریت گردشگری

بازداشت ، دستگیری
پلمپ اماکن تاریخی قزوین - بازداشت مدیرکل میراث فرهنگی قزوین - دستگیری مدیران میراث فرهنگی قزوین
دستگاه قضایی - دادگاه
بازداشت ، دستگیری
سازمان بازرسی