بایگانی‌ها فوریت‌های سفر - چمدان
فرودگاه اهواز
وضعیت نابسامان پروازهای اهواز ادامه دارد | تعداد مسافر به حد نصاب نرسید؛ ۶ پرواز لغو شد
0
فرودگاه اهواز
سه پرواز فرودگاه اهواز باطل شد | مسافران قبل از حرکت با اطلاعات پرواز تماس بگیرند
0
پرواز شیراز – تهران به مقصد نرسید | نقص فنی در موتور شماره دو هواپیمای وارش
0
هواپیما - هما - ایران ایر
ساعت برخی پروازهای مهرآباد تغییر کرد | مسافران وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند
0
پرواز تهران – سنندج شرکت آسمان لغو شد | قشم ایر هم پرواز دوشنبه‌ها به سنندج را به دلیل کمبود مسافر لغو کرد
0
آتش‌سوزی هواپیما در مهرآباد | فوکر ۱۰۰ ایران ایر فرود اضطراری کرد | مسافران آسیب ندیدند
0
[instashow columns="4"]