بایگانی‌ها محوطه و بناهای تاریخی - صفحه 30 از 135 - چمدان

محوطه و بناهای تاریخی

سد عباس آباد
ارگ بالقیس
پل کشکان
بازار ارومیه
بازار جهرم - آب گرفتگی در بازار جهرم - آب گرفتگی بازارهای قدیمی - سیل در بازارهای تاریخی
تخت جمشید
پل کشکان
پل تاریخی شیخ در سنندج
بازار وکیل