بایگانی‌ها محوطه و بناهای تاریخی - صفحه 2 از 119 - چمدان

محوطه و بناهای تاریخی

آرامگاه گوهرشاد همسر شاهرخ میرزای تیموری - هرات
امامزادگان
تخریب یک خانه باغ تاریخی در نیشابور
قره کلیسا - کلیسای تادئوس مقدس - کلیسا در چالدران