بایگانی‌ها باستان‌ شناسی - صفحه 4 از 51 - چمدان

باستان‌ شناسی

قدیمی‌ترین اثر پا کشف شده انسان
اسکلت کشف شده
صندوقچه حاوی 60 سکه قدیمی