چمدان : ، صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در این دور ، واگذاری بناهای تاریخی کاروانسرای گویجه بئل هریس و کاروانسرای جانانلو کلیبر استان آذربایجان شرقی، کاخ خوش ییلاق آزادشهر گلستان، رباط شریف آباد مشهد و رباط سنگ بست فریمان استان خراسان رضوی، خانه زرشکیان کرمانشاه، خانه کاشفی و حیرانی یزد را به مزایده گذاشت.

بر این اساس متقاضیان شرکت در این مزایده، ظرف مدت۱۰روز از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ  ۹۷/۵/۱۴ مهلت دارند اسناد مزایده را به دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ارسال کنند.