چمدان: حدود ۲۰۰ هزار زنبور عسلی که در کندوهایی روی سقف کلیسای تاریخی نوتردام پاریس زندگی می کنند، همچنان زنده هستند.

ابتدا تصور می شد که این زنبورها از بین رفته باشند اما نیکلاس جنت که وظیفه نگهداری از زنبورهای عسل را برعهده دارد، تایید کرده که زنبورها از آتش سوزی جان سالم بدر برده‌اند. او از سال ۲۰۱۳ وظیفه نگهداری از کندوها را که در این کلیسا قرار داده شده، برعهده دارد.

کلیسای تاریخی نوتردام چند روز پیش به دلیل آتش سوزی، آسیب‌های گسترده‌ای دیده است.

  نوتردام چطور از خاکستر برخواهد خاست | فیلمی از نقشه‌برداری خاص این بنای تاریخی
  کلیسای تاریخی نوتردام در آتش سوخت | متفاوت‌ترین فیلم از لحظه وحشتناک فروریختن برج ناقوس نوتردام؛ کلیسایی با زیباترین معماری گوتیک | تصاویر حادثه تلخ محل زندگی گوژپشت نوتردام!
  سرنوشت کلیسای نوتردام و آثار تاریخ در حریق وحشتناک پاریس | ساختمان کلیسا کامل تخریب نشد | کمک ۱۰۰ میلیون یورویی میلیاردر فرانسوی به بازسازی کلیسا