چمدان: سرگئی بوردیلیاک در دیدار با استاندار خراسان رضوی افزود: هیچ مشکلی در مسیر توسعه همکاری بین ایران و اوکراین وجود ندارد و باید در زمینه ساز و کار ارتقای سطح مناسبات اقتصادی برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی هم گفت: زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان‌های کشور اوکراین فراهم است.

علیرضا رزم حسینی افزود: برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی بین دو استان کی یف و خراسان رضوی آمادگی داریم و از پیشنهادها در این زمینه استقبال می‌کنیم.

  فرودگاه مشهد تغییر می‌کند | مهلت یک هفته‌ای برای مکان‌یابی جدید فرودگاه مشهد
  پروازهای تاجیکستان و ایران از سر گرفته شد | برنامه پروازی و قیمت بلیت اعلام شد