به گزارش خبرنگار چمدان، فرآیند ساخت مجتمع تجارى صاروج پارس در گود خشتمال‌ها در بافت تاریخى کرمان و حریم مجموعه گنجعلیخان کرمان علاوه بر ایجاد آسیب‌هایی در ضلع جنوبى میدان ارگ و ضلع غربى بازار قلعه محمود با تخلفاتى در جریان است.

نقشه‌هاى این پروژه در سال٩١ به تائید رسیده اما در فرآیند ساخت این مجتمع از نظر ارتفاع و حجم تخلف روى داده است.

این مجتمع با سرمایه گذارى یک شخص عمانى در حال ساخت است.

تخریب بافت تاریخی کرمان - شکستن حریم بازار تاریخی کرمان - مجتمع تجاری در حریم بازار تاریخی کرمان
یک مجتمع تجارى حریم بازار تاریخى کرمان را شکست | عکس: آیسان زرفام

ویدئوی تخلف در بافت تاریخی کرمان را در زیر ببینید:

  احضار مسئولان سابق سازمان میراث فرهنگی به دادسرای کرمان | ردپای رحیم مشایی در تخلفات جدید هم دیده می‌شود

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگى کشور امروز سه شنبه براى رسیدگى به این مساله به کرمان رفته است. او گفته است که ارتفاع این مجتمع نباید از ارتفاع بازار تاریخى بیشتر مى‌شد و باید یک طبقه اضافه این مجتمع تخریب شود.

تخریب بافت تاریخی کرمان - شکستن حریم بازار تاریخی کرمان - مجتمع تجاری در حریم بازار تاریخی کرمان
این مجتمع با سرمایه گذارى یک شخص عمانى در حال ساخت است | عکس: آیسان زرفام