چمدان:  گنبد جبلیه در کرمان یکی از بناهای تاریخی است که اطلاعات زیادی در مورد آن وجود ندارد اما آنچه این بنا را مورد توجه قرار داده‌ گنبد تمام سنگ آن است.

بنای این گنبد هشت ضلعی است و مصالح به کار رفته در دیوارها سنگ لاشه با ملات گچ از بیرون و آهک از داخل است.

در ۸ طرف گنبد جبلیه، ۸ در به عرض ۲ متر قرار دارد که امروزه تنها یکی از آنها باز است.

در مورد قدمت گنبد جبلیه که به گنبد گبری نیز شهرت دارد، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد اما بیشتر کارشناسان معتقدند این بنا به اواخر دوره ساسانی و یا اوایل دوره اسلامی ساخته شده‌است.

این بنا در سال ۱۳۷۶ به ثبت ملی رسید و  در سال ۱۳۸۳ به موزه جبلیه تبدیل و  بیش از ۱۲۰ قطعه سنگ حجاری شده مربوط به ادوار مختلف تاریخی، از جمله سنگ هزار ساله رابر، سنگ مقبره خواجه اتابک مربوط به دوران سلجوقی و چندین نمونه وقف سنگی به عنوان مهمترین کتیبه‌های سنگی، به این مکان منتقل شد.

موزه جبلیه در در خیابان شهدا  کرمان واقع شده‌ است.