جمدان: پس از گزارش بروز رویداد تلاش برای نشستن در فرودگاه غیرمجاز توسط هواپیمای MD-88 به علامت ثبت EP-TBC در مسیر پروازی مشهد به فرودگاه پیام کرج در ۲۵ آبان ماه مراتب مورد پیگیری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی قرار گرفت.

گزارش پرواز و چگونگی بروز حادثه

بر اساس گزارش کن نیوز، پرواز شماره ۶۲۲۵ با بهره برداری از یک فروند هواپیمای MD-88 به علامت ثبت EP-TBC در مسیر مشهد – فرودگاه پیام کرج برنامه‌ریزی شده بود. این پرواز درساعت ۰۶:۴۴ اقدام به خزش برای پرواز از فرودگاه هاشمی نژاد مشهد کرد و پس از تماس با برج فرودگاه پیام در ساعت ۰۷:۵۵ مجوز فرود را دریافت کرد.

به هنگام تقرب پرواز توسط Radar vectoring فرودگاه مهرآباد تا Intermediate fix طرح تقرب فرودگاه پیام هدایت می‌شود و سپس خلبان درخواست visual approach کرده و اقدام به کم کردن ارتفاع برای نشستن در فرودگاه را می‌کند. در این زمان خلبانان به اشتباه هواپیما را برای نشستن در فرودگاه فتح در موقعیت قبل از فرودگاه پیام آماده می‌کنند.

سپس در Final فرودگاه و به علت ارتفاع نامناسب (High) اقدام به Go Around کرده و خلبان پرواز ضمن بعهده گرفتن هدایت پرواز به صورت بصری به پرواز ادامه داده و مجدداّ برای فرود در باند ۳۱L فرودگاه فتح اقدام کرده و پس از رسیدن به ارتفاع حدود یک متری با پی بردن به باند و فرودگاه اشتباهی اقدام به Go Around مجدد کرده و با ارتفاع گرفتن در محیط فرودگاه پیام قرار گرفته و اقدام به landing در باند ۳۰ آن فرودگاه می‌کند.

در این پرواز ابتدا کمک خلبان Pilot flying بوده که پس از این اشتباه کنترل پرواز به خلبان پرواز سپرده شده است. لیکن وظیفه monitoring به خوبی انجام نگرفته است.

 

کادر این پرواز شامل دو نفر خلبان به همراه دو نفر خدمه پروازی بوده و پرواز دارای ۱۵۰ نفر مسافر بوده است.

فاصله فرودگاه فتح تا فرودگاه پیام در حدود ۲٫۲ مایل بوده و باند این دو فرودگاه تقریباّ در یک راستا است و بنا به اظهارات معاون عملیات شرکت تابان تاکنون تذکر و بخشنامه لازمی در قالب PIF برای خلبانان صادر نشده است.

خلبان پرواز ۶۳ ساله با شماره گواهینامه ATPL.1252 دارای مجوزهای لازم برای پرواز بوده است، لیکن کمک خلبان ۳۸ ساله با شماره گواهینامه CPL.3900 است که اعتبار گواهینامه وی تا تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۳ بوده و ۱۳ روز گواهینامه وی منقضی بوده است.

براساس ضمیمه C انکس ۱۹ ایکائو این رویداد در حد حادثه جدی بوده و اطلاع رسانی این رویداد از طریق مبادی ذیربط به سازمان انجام نشده و درپی گزارش افراد غیر ، موضوع مورد پیگیری دفتر بررسی سوانح و حوادث قرار گرفت.

به دلیل عدم تلاش کرو برای حفظ دستگاه‌های ثبت و ضبط اطلاعات پروازی، مکالمات دستگاه CVR هواپیما پاک شده لیکن با پیگیری‌های مضاعف دستگاه FDR از هواپیما پیاده و به تهران منتقل شد و بازخوانی لازم صورت گرفت و مشخص شد رویدادهای جدی دریافت هشدار EGPWS در سه مرتبه و نیز دو مرتبه رسیدن هواپیما به چرخش غیرمتعارف در فاصله ۱۰۰ متری زمین به ثبت رسیده که شدت رویداد را بیشتر کرده است.

هم اکنون این دفتر درحال دریافت اطلاعات فرودگاه مهرآباد، پیام و سایر مدارک شرکت بهره بردار است و پس از بررسی‌های تکمیلی، گزارش نهایی حادثه ارسال خواهد شد.