چمدان : مهر نوشت:سید محسن حسینی مقدم با اشاره به تصویب شدن سه رشته جدید فنی و حرفه ای در شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: رشته های گردشگری، بیمه و بانک داری و مکانیک صنایع سه رشته ای هستند که در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده و ما مکلف به راه اندازی آنها هستیم که البته از سال تحصیلی ۹۸-۹۹ این رشته ها به ۴۱ رشته فعلی فنی و حرفه ای اضافه می شود.