چمدان:  نام کوچه ملی را ممکن است بسیار شنیده‌باشید، مخصوصا در ترانه‌ها. نام نوستالژیک کوچه ملی یاد آور لاله‌زاری است که بخشی از تاریخ تهران را در خود جای داده‌است.

کوچه ملی که امروز نام آن باربد است، به کوچه‌ای در خیابان لاله‌زار می‌گویند که گراند هتل معروف تهران نبش آن قرار داشته‌است. اما گراند هتل همه داستان کوچه ملی نیست در این گذر علاوه برگراند هتل، سینماهای متعددی هم قرار داشته که برای شهروندان آن دوره، خاطره انگیز است. این سینماها اکنون یا تخریب شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند.

در ابتدای کوچه ملی مردی لیموناد و نوشابه می‌فروشد، نام او آقا نجف است و به گفته خودش ۵۰ سال است که سر کوچه ملی نوشابه و لیموناد می‌فروشد و قبل از انقلاب نوار کاست هم در بساطش داشته‌است. آقا نجف می‌گوید اسم ۶ سینما با کوچه ملی گره خورده است،سینما شهرزاد ، مترو ، جهان، نادر اطلس  و فردوسی.

کوچه ملی
کوچه ملی در خیابان لاله زار| عکس : آیسان زرفام
کوچه ملی
آقا نجف، مردی که ۵۰ سال است سر کوچه ملی نوشابه می‌فروشد | عکس: آیسان زرفام
کوچه ملی
سینما سحر یا سینما مترو

کوچه ملی
سینما جهان قبل از تخریب
کوچه ملی
سینما شهرزاد