چمدان: در کاوش‌های باستان شناسی در منطقه دهشور در غرب مصر ۸ جسد مومیایی شده مربوط به ۳ هزار سال پیش کشف شد.

بنا بر اعلام وزارت میراث تاریخی مصر، در خلال کاوش‌های باستان‌شناسان در جنوب غرب هرم امنمحات دوم از ۱۲مین سلسله فرعون‌های مصر (۱۹۲۹–۱۸۹۵ ق.م) مجموعه‌ای از تابوت‌ها بدست آمده است.

به گفته مصطفى وزیری دبیر شورای عالی آثار تاریخی مصر، فعالیت‌های باستان شناسان در این منطقه از ماه اوت ادامه داشته و اجساد مومیایی شده در تابوت‌های مذکور بیرون آورده شده است.  بر همین اساس وضعیت ۳ مومیایی مناسب ارزیابی شده است.

کشف 8 مومیایی 3 هزار ساله در مصر
در کاوش‌های باستان شناسی در منطقه دهشور در غرب مصر ۸ جسد مومیایی شده مربوط به ۳ هزار سال پیش کشف شد