چمدان :  مارکوس آئورلیوس یکی از «پنج امپراتور خوب» بوده است. «پنج امپراتور خوب» لقبی است که نیکولو ماکیاولی در سال ۱۵۰۳ به پنج امپراتور از سلسله نروا- آنتونین داده است. این پنج امپراتور عبارتند از: نروا، تراژان، هادریان، آنتونینوس پیوس و مارکوس آئورلیوس.

اما مارکوس آئورلیوس را بیشتر برای علائق فلسفی‌اش می‌شناسند و او یکی از فلاسفه رواقی بود. اکنون باستان‌شناسان در معبد کوم امبو نیمه‌ای از مجسمه این امپراتور را که بین‌ سال‌های ۱۶۱ تا ۱۸۰ میلادی حکمرانی می‌کرد پیدا کرده‌اند. هنوز بقیه این مجسمه کشف نشده است اما دانشمندان در تلاش‌اند کاوش‌ها را با امید برای یافتن مابقی آن ادامه دهند.

اوایل ماه مارس هم باستان‌شناسان، تکه‌هایی از مجسمه شاه رامسس دوم را در این معبد پیدا کردند. کوم امبو در ۹۴۰ کیلومتری جنوب قاهره، معبد محلی برای ستایش سوبک، خدایچه‌ای به‌شکل تمساح و حوروس، خدای انتقام بوده است.

پس از پیروزی اوکتاویان (که بعدها نام آگوستوس را برگزید) در نبرد آکتیوم و سرنگونی ملکه کلئوپاترا، حکومت رمی‌ها بر مصر آغاز شد.

باستان‌شناسان مصری نیمه‌ای از مجسمه از امپراتور رم مارکوس آئورلیوس را در معبد کوم اُمبو در کرانه رود نیل یافتند

 

کوم امبو در کرانه رود نیل، در ۹۴۰ کیلومتری جنوب قاهره، معبد محلی برای ستایش سوبک، خدایچه‌ای به‌شکل تمساح و حوروس، خدای انتقام بوده است
  کشف آرامگاه زیردریایی سه کشتی امپراتوری رم | مجسمه مارک آنتونی در آب‌های سرزمین ملکه کلئوپاترا