چمدان: بی‌بی‌سی نوشت: تام لوکینگ ۲۷ ساله گفته که قدمت این سنجاق سینه به سال‌های ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ برمی‌گردد. او این شیء را در هنگام کندن زمین در ویندام در نورفک در شرق انگلستان پیدا کرد.

گفته شده که موزه نورویچ کسیل برای خرید این شیء ابراز علاقه کرده است. روی این سنجاق نمای دو شیر دیده می‌شود که با دو سنگ صورتی تزیین شده است.

کشف سنجاق سینه‌ ۸۰۰ ساله
قدمت این سنجاق سینه به به حدود ۸۰۰ سال پیش برمی‌گردد | PORTABLE ANTIQUITIES SCHEME

لوکینگ گفته است: زمین را چند اینچ کندم و بعد این شیء پیدا شد. وقتی که گل ولای اطرافش را کنار زدم، اول پشتش را دیدم، اما بعد که آن را برگرداندم چشمم به کنده کاری‌هایش افتاد. بعد نشستم و برای چند لحظه‌ای نگاهش کردم. خیلی خوب است که چیزی با ارزش پیدا کرده‌ام. لوکینگ در حال حاضر تمام وقتش را به باستان شناسی می‌گذراند.

کشف سنجاق سینه‌ ۸۰۰ ساله
آویز پیدا شده از یک ورقه طلا ساخته شده است | BRITISH MUSEUM

او این آویز و سنجاق سینه نقره‌ای را در اوقات فراغتش در حالی که در حال ردیابی فلزات در زمین بود، پیدا کرد.

آویزی را که او در سال ۲۰۱۴ پیدا کرد از یک ورقه طلا ساخته شده است. او گفته که با سهمی که از فروش این آویز نصیبش شد، توانسته یک خانه بخرد.

لوکینگ که از ۱۱ سالگی به ردیابی فلزات در زمین مشغول است، تاکنون توانسته اشیاء با ارزش دیگری هم پیدا کند.

هرکسی که بتواند اشیاء ساخته شده از طلا و یا نقره پیدا کند که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال پیش برگردد، براساس قانون موظف است که به مقامات گزارش کند.

کشف سنجاق سینه‌ ۸۰۰ ساله
تام لوکینگ (سمت راست)