چمدان: مجتبی گهستونی فعال میراث فرهنگی با بیان این خبر گفت: ساعت ۱۱ صبح امروز ۲۰ خرداد ماه حین عملیات حفاری علمک گاز، دو کوزه سفالی پیدا شد که با اطلاع به مسئولین انتظامی، این اشیاء قدیمی تحویل نیروی انتظامی شهر سردشت شد.

وی افزود: مراتب بلافاصله به اطلاع محمدحسین طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور، حسینی معاون میراث فرهنگی خوزستان و سرهنگ مکناوی فرمانده یگان حفاظت میراث خوزستان رسید.

ویدئو و تصاویر کشف این دو کوزه سفالی را در زیر ببینید:

 

کوزه سفالی سردشت دزفول - کشف کوزه تاریخی - کوزه تاریخی - کشف کوزه قدیمی - کوزه قدیمی - کوزه تاریخی در سردشت - کوزه تاریخی در ذزفول - میراث فرهنگی سردشت - میراث فرهنگی دزفول

کوزه سفالی سردشت دزفول - کشف کوزه تاریخی - کوزه تاریخی - کشف کوزه قدیمی - کوزه قدیمی - کوزه تاریخی در سردشت - کوزه تاریخی در ذزفول - میراث فرهنگی سردشت - میراث فرهنگی دزفول