چمدان: محمد انشایی معاون صنایع دستی تهران با اعلام این خبر گفت: معاونت صنایع دستی استان تهران همچنین برنامه تهیه مواد اولیه را برای دیگر هنرمندان این استان خصوصا، در زمینه رنگها و نخ های مورد استفاده گلیم در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: در پی این توافقات که منجر به پایین آمدن قیمت تمام شده و بالا رفتن کیفیت تولید می‌شود می توان به تولید کنندگان آینده‌ایی روشن تر را نوید داد.

انشایی گفت: در پی التهابات بازار و ارز، دسترسی تولید کنندگان که توان رقابت در بازار آشفته از آنان سلب شده بود همواره درخواست رسیدگی به این وضع را دارند و با ساماندهی در امر تهیه مواد اولیه تا صدور زیادی از مشکلات تولید آنان کاسته خواهد شد.