چمدان : همه‌ ساله حدود ۸۲٫۲ میلیون گردشگر از کشور ۴۷ میلیون نفری اسپانیا بازدید می‌کنند. کنار اسپانیا کشورهای دیگری هم هستند که بیشتر یا برابر با جمعیتشان گردشگر ورودی دارند اما به موازات این کشورها، کشورهایی هستند که کمترین تعداد گردشگر بین‌المللی را جذب می‌کنند.

آفریقا│کشورهای سائو تومه و پرینس همه ساله به حدود ۱۳هزار گردشگر خوشامد می‌گویند و به‌عنوان کشورهایی در آفریقا شناخته می‌شوند که کمترین میزان گردشگری ورودی را دارند. کشور کوموروس با حدود ۲۴ هزار گردشگر ورودی در رتبه دوم قرار دارد.

اقیانوسیه│ تووالو، عنوان تنها کشوری روی زمین است که کمترین میزان گردشگر ورودی را در اختیار دارد. به‌طوری‌که سالانه فقط حدود ۲ هزار گردشگر به این کشور وارد می‌شوند. کریباتی با ۴هزار بازدیدکننده بین‌المللی، جزایر مارشال با حدود ۶هزار و نیو با حدود ۸هزار گردشگر رتبه‌های دوم تا چهارم را در اختیار دارند.

تووالو تنها کشور روی زمین با کمترین میزان گردشگر ورودی است

کاراییب│ مونتسرات سالانه فقط به ۹ هزار بازدیدکننده خوشامد می‌گوید.

آسیا│ بنگلادش فقط حدود ۱۲۵ هزار گردشگر در سال دارد اما کمترین رتبه متعلق به تیمور شرقی است که فقط از ۶۶ هزار گردشگر خارجی در سال میزبانی می‌کند.

کمترین رتبه در آسیا متعلق به تیمور شرقی است که فقط از ۶۶ هزار گردشگر خارجی در سال میزبانی می‌کند

 

آمریکای جنوبی│ کمترین بازدیدکننده در این قاره به کشور گویان تعلق دارد که سالانه فقط میزبان ۲۰۷ هزار گردشگر است و پس‌از آن کشور سورینیم با ۲۲۸ هزار گردشگر در رتبه دوم قرار دارد.

اروپا│ سن‌مارینو با حدود ۶۰ هزار گردشگر ورودی کمترین بازدیدکننده را در اروپا دارد و کشورهای لیختین‌اشتاین با ۶۹ هزار و مولدوا با ۱۲۱ هزار گردشگر در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

لیختین‌اشتاین با ۶۹ هزار رتبه دوم کمترین میزان گردشگر در اروپا را دارد

 

خاورمیانه│ کویت با ۱۸۲ هزار بازدیدکننده بین‌المللی در سال کمترین میزان گردشگر ورودی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. این سرزمین که بین ایران و عراق قرار دارد در سال ۱۹۹۰ به‌ اشغال رژیم بعثی صدام درآمد. اشغالی که در نهایت به جنگ اول خلیج‌فارس منجر شد. امروزه این کشور در صلح و آرامش است.