چمدان: خطر سیل در مناطق سبز رنگ خیلی کم ارزیابی شده اما مناطق قرمز رنگ، استان‌های پرریسک هستند.

این نقشه مربوط به سیل اخیر نیست و سال‌ها پیش در مقالات who که به نقش GIS در مدیریت بلایای طبیعی اشاره کرده بود منتشر شده است.

نقشه توزیع خطر سیل