چمدان : یوسف حسن‌زاده، سرپرست هیأت کاوش امروز”دوشنبه”با اعلام این خبر هدف از انجام این کاوش را مستندنگاری و مطالعه توالی استقراری این محوطه از کهن‌ترین لایه‌ها تا به امروز اعلام کرد.

رییس گروه پژوهش موزه ملی ایران افزود:براساس مدارک موجود، استقرارهای این محوطه از دوره مفرغ شکل گرفته و تا دوره قاجار که ارگ حکومتی حاکمان بوکان بوده استقرار در آن تداوم داشته است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به گفته این باستان شناس،قلعه سردار بوکان در سال ۱۳۴۷ به نام قلعه تپه به شماره ۵۷۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و در حال حاضر در مرکز شهر بوکان در استان اذربایجان غربی قرار دارد.

کاوش لایه‌نگاری قلعه سردار بوکان اذربایجان غربی با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.