چمدان :  سازمان هواپیمایی کشور آمار پروازهای خرداد ماه و میزان تاخیر پروازها را اعلام کرد. بر این اساس هواپیمایی کارون با ۴۷ درصد پرواز تاخیردار در خرداد ماه در صدر فهرست بیشترین تاخیر در پرواز‌ها در سومین ماه سال قرار گرفته و پس از این شرکت آتا با ۴۳ درصد دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

همچنین دو شرکت آسمان و ایران‌ایر به ترتیب ۷۷۴ و ۷۸۷ پرواز انجام داده‌اند که از این تعداد ۲۹۳ پرواز هما و ۲۹۰ پرواز آسمان تاخیردار بوده است و در جدول عملکرد خطوط هوایی کشور در پرواز‌های داخلی فرودگاه مهرآباد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان هر کدام با ۱۸ درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پرواز‌های تاخیردار در صدر قرار گرفته‌اند.

دو شرکت آسمان و ایران ایران در مجموع مقصر ۳۶ درصد تاخیرهای پروازی کشور هستند. همچنین ماهان با ۶۲۵ پرواز در خرداد ماه ۵۳۱ پرواز به موقع و ۹۴ پرواز تاخیر دار داشته است.