چمدان:  براساس اعلام مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه، کاخ نیاوران تا ساعت ۱۴ فعال است.

همچنین فروش بلیط موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در تاریخ یاد شده تا ساعت ۱۳ انجام و این مجموعه در ساعت ۱۴ به کار خود پایان می دهد. شایان ذکر است مجموعه نیاوران در روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه طبق روال فعال بوده و از ساعت ۸ تا ۱۶ پذیرای علاقه مندان است.