چمدان: هشتگ ۱۰yearschallenge بهانه‌ای بود برای انتشار چهره‌ها و نشان دادن گذر زمان در ۱۰ سال اما فعالان محیط زیست و گردشگری به سرعت آن را به چالشی برای ارائه حال و روز جاذبه‌های طبیعی به فاصله ۱۰ سال تبدیل کردند. این تصاویر را در زیر ببینید:

چالش عکس ۱۰ ساله - مقایسه وضعیت حال و گذشته - هامون - دریاچه ارومیه - کارون - زاینده‌رود
عکس‌های هوایی از دریاچه ارومیه … | مقایسه وضعیت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹
چالش عکس ۱۰ ساله - مقایسه وضعیت حال و گذشته - هامون - دریاچه ارومیه - کارون - زاینده‌رود
رودخانه کارون … | مقایسه وضعیت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹
چالش عکس ۱۰ ساله - مقایسه وضعیت حال و گذشته - هامون - دریاچه ارومیه - کارون - زاینده‌رود
زاینده‌رود … | مقایسه وضعیت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ 
چالش عکس ۱۰ ساله - مقایسه وضعیت حال و گذشته - هامون - دریاچه ارومیه - کارون - زاینده‌رود
دریاچه هامون … | مقایسه وضعیت در ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷