چمدان: همان طور که از نام پلیس کوهستان پیداست، مأموران این پلیس در کوهستان‌ها مستقر شدند و نسبت به تأمین نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و مزاحمان اقدام می‌کنند.

برخی مأموران پلیس کوهستان مسلط به اسکی هستند. این افراد در محل‌هایی که امکان استفاده از اسکی وجود داشته باشند، مانند پیست‌های اسکی حضور خواهند داشت و نسبت به تأمین نظم و امنیت شهروندان و گردشگران در آن محل اقدام خواهند کرد.

در حال حاضر بسیاری از زیرساخت‌ها برای مأموران پلیس کوهستان فراهم شده است و به زودی حضور پلیس در نقاطی که خلاء وجود داشته باشد نیز افزایش خواهد یافت.

  تاریخچه اسکی و وضعیت پیست‌های اسکی ایران | اسامی پیست‌های اسکی کشور و امکانات اقامتی آنها
  هشدار به گردشگران | کدام خطوط تله‌کابین و تله سی‌یژ تهران مجوز ندارند؟