چمدان: سید مسعود مسعودی افزود: پروازهای فرودگاه کاشان از ۱۲ بهمن ماه توسط شرکت هواپیمایی تابان دوباره از سر گرفته شده و روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته نیز برقرار خواهد بود.

وی گفت: ساعت هشت صبح پرواز از مشهد مقدس به کاشان و ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه نیز پرواز از کاشان به مشهد انجام خواهد شد.

طرح فرودگاه کاشان پیش‌تر در سال ۷۴ راه اندازی شده بود که پس از دو دهه وقفه در نهایت شهرداری به عنوان بهره‌بردار برای تکمیل عملیات عمرانی آن وارد عمل شد.

پروازهای این فرودگاه که از خرداد ۱۳۹۵ آغاز شده بود اردیبهشت سال جاری متوقف شد.

مسیر پروازی مشهد – کاشان – مشهد |  سه شنبه‌ و جمعه

شماره پرواز

مسیر

ساعت خروج

ساعت ورود

۶۲۱۵

مشهد – کاشان

۸:۰۰

۹:۲۰

۶۲۱۶

کاشان – مشهد

۱۰:۳۰

۱۱:۵۰