چمدان: این پروازها از هفته جاری در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مسیر رفت و برگشت تهران – رامسر و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه نیز در مسیر رفت و برگشت نوشهر – مشهد انجام می‌شود.

پروازهای این مسیرها در ماه‌های گذشته به علت مسائل بازرگانی شرکت هواپیمایی آسمان به طور موقت غیرفعال شده بود.

هم اکنون با همکاری شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی و آسمان در تمامی روزهای هفته پرواز در مسیرهای رفت و برگشت تهران – رامسر ، نوشهر- تهران و نوشهر – مشهد در فرودگاه‌های رامسر و نوشهر برقرار است.

شهرستان‌های گردشگرپذیر غرب مازندران به علت برخورداری از موقعیت‌های گردشگری، طبیعی، تاریخی و فرهنگی در تمامی فصول سال به ویژه بهار و تابستان مقصد سفرهای جمعیت زیادی ازگردشگران داخلی و خارجی است.

غرب مازندران از دو فرودگاه نوشهر و رامسر برخوردار است.