چمدان : یک مقام مسئول در بانک مرکزی با تکذیب برخی اخبار منتشرشده در خصوص توقف پرداخت ارز مسافری گفت: پراخت ارز مسافرتی براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حال انجام است و هرگونه تغییر در این روند، مستلزم تصمیم تازه دولت و بانک مرکزی و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکهاست؛ براین اساس با توجه به اینکه هیچ تصمیم تازه ای درباره ارز مسافرتی اتخاذ نشده و بخشنامه ای به بانکها ابلاغ نشده است، بانکها موظف هستند پرداخت ارز مسافرتی را طبق اخرین بخشنامه بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: تا زمانی که بخشنامه جدیدی در رابطه با چگونگی پرداخت ارز مسافری صادر و ابلاغ نشود، بانک ها همچنان پرونده مسافران در این رابطه را پذیرش می کنند و خللی در این حوزه وارد نخواهد شد.

این مقام مسئول به مهر گفت: ممکن است تصمیماتی در قالب بسته جدید بانک مرکزی در مورد ارز مسافری اتخاذ شود اما تا زمان اتخاذ این تصمیم و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانکها، نظام بانکی کمافی السابق پرداخت ارز مسافرتی را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: صدور حواله برای ارز مسافرتی امروز هم در تمام بانکهای عامل انجام شده است.

خبرگزاری فارس امروز صبح از توقف پرداخت ارز مسافرتی خبر داده بود.

  فیلم | اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره سرنوشت ارز مسافرتی | مسافران ایرانی چقدر ارز از کشور خارج کردند؟
  پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد؟ | آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانویه در روزهای آینده
  رئیس بانک مرکزی: ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود