چمدان: میدان نقش جهان یکی از خاص‌ترین میراث فرهنگی ایران است. جایی که می‌توان عوامل قدرت حکومت صفویه را در کنار هم دید. این میدان با مجموعه تاریخی اطرافش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است.

تصویر پانورامای میدان نقش جهان که از بالکن عمارت چلستون گرفته شده را تماشا کنید:

عکاس: عباس مالک حسینی