وقتی که حاج سیاح هم از اوضاع میراث فرهنگی می‌نالد! | خاطرات خواندنی نخستین ایرانی که تابعیت آمریکا را گرفت