تصاویر پنت‌هاوسی که ایران‌شناس آمریکایی خلق کرد │توصیه باستان شناس آمریکایی به رضا شاه
  هتل ۱۴۵ ساله لندنی‌ها با فرش‌ها و گلیم‌های ایرانی│ تصاویر اقامتگاه مجلل تاریخی لندن