ویدئوی دیگری ببینید از سیل عجیب در شیراز و گرفتاری مسافران

 

لحظاتی تلخی از این سیل در شیراز را نیز در ویدئوی زیر ببینید:

تصاویر دیگری از این حادثه تلخ که با کشته شدن ۱۷ هموطن کشورمان همراه شد را نیز ببیند.